Information

Phrases in Japanese

Phrases in Japanese

For all those who start the year traveling or with the purpose of doing so. Phrases in Japanese.

PHRASES IN JAPANESE:

What is your name?
Anata no namae wa nan to iimasu ka?

Do you speak Spanish?
Anata wa supeingo go wo hanasemasuka.

Thank you very much.
Arigato gozaimasu.

What time is it?
Nanji desuka.

Nice to meet you.
O-ai dekite ureshii desu.

I do not understand.
Wakarimasen.

Good Morning.
O hayuo gozaimasu.

How are you
O-genki desu ka.

What is this?
Korewa nan desuka.

Goodbye.
Sayounara.

Can a person who speaks Spanish take me where?
Watashi wo supeingo no hanaseru hito ga iru tokoro ni tsurete itte kuremasu sa?

Related to phrases in Japanese:

  • Phrases in portuguese
  • English phrases
  • Phrases in Italian

Share your favorite phrases in My Phrases

Video: 1000 Phrases to Speak Japanese Fluently (September 2020).